Publicerad: lördag, 26 september, 2020 - 10:30Uppdaterad: lördag, 26 september, 2020 - 10:30
  • Rolf Granlund besvärar sig över ombyggnaden av Ålandsvägen. Foto Nina Smeds

Besvär till förvaltningsdomstolen om Ålandsvägen

Rolf Granlund i Mariehamn har skickat in ett besvär där han yrkar att förvaltningsdomstolen ska upphäva infrastrukturnämndens beslut från den 29 juni 2020 och den 17 augusti 2020 och återförvisa ärendet för förnyad behandling.

Besluten hör ihop med ombyggnaden av Ålandsvägen och i sitt yrkande skriver Rolf Granlund bland annat att nämnden helt har ignorerat att Mariehamns stad har ett regelverk som säger att all upphandling som överstiger 25 000 euro skall bjudas ut.

Infrastrukturnämndens beslut innebär enligt Rolf Granlund att staden utan vidare utredning skall erlägga minst 310 000 euro för borttransport av drygt 1900 ton upphittade asfaltmassor, som i beredningen sägs hänföra sig från ombyggnaden av Ålandsvägen.

I sitt besvär skriver Rolf Granlund även att infrastrukturnämnden särskilt bör utreda vem som är uppdragsgivare och/eller ansvarig för borttransportera av asfaltmassorna och verifiera att dessa verkligen härstammar från stadens gatuarbeten.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »