Publicerad: tisdag, 7 april, 2020 - 18:01Uppdaterad: torsdag, 9 april, 2020 - 10:15

”Ett beslut som ställer till det"

Riksregeringens beslut att utöka karantänskravet på vårdpersonal från Sverige till två veckor ställer till det för Ålands hälso- och sjukvård. Det sa ÅHS hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen på tisdagens presskonferens. 

-Det är ett beslut som vi på ÅHS inte stiger upp och hurrar för. Vi skulle ha en större förståelse för ett beslut som de facto skulle trygga att hälso- och sjukvården verkligen fungerar, det här är ett beslut som för Ålands del ställer till det och som gör att vi får ett kraftigt merarbete och som också försvårar det arbete vi ska göra inom hälso- och sjukvården. 

Men hon underströk samtidigt att ÅHS kritik inte betyder att de inte kommer följa riksregeringens beslut. 

-Vi har vidtagit åtgärder för att trygga att alla ålänningar ska kunna få den vård som det är meningen att man ska få. 

ÅHS har 86 läkare, inräknat både vikarier och fast anställda, där över 20 kommer från Sverige. 

-De som vi har räkna med är våra mest kritiska resurser är anestesiologer, barnläkare och det är också läkare inom öra-näsa-hals-vården och ögonläkare. 

-Det rör sig om cirka 10 läkarresurser som vi absolut inte kan vara utan. 

Chefläkare Olli-Pekka Lehtonen sa tidigare i dag att ÅHS redan nu söker svenskspråkig personal från Åbo. Pajunen sa på presskonferensen att det i Åboregionen är relativt lugn just nu men att de är rädda för att situationen där ska förändras och att man inte ska kunna undvara resurser för Ålands del. 

-Men det finns läkare på andra platser än i Åbo i fasta Finland och här måste vi vara väldigt hårda med det att om finska regeringen går ut med det att social- och hälsovårdsministeriet ska säkerställa att vi ska få de här resurserna så ska vi få de resurserna. 

Lantrådet Veronica Thörnroos sa på presskonferensen att landskapsregeringen till riksregeringen lyft tre saker som är av yttersta vikt för landskapet Åland - att säkerställa behovet av sjukvårdspersonal, ambulanstransporterna med helikopter och att experter fortsättningsvis ska kunna komma till Optinovas medicintekniska fabrik. 

-I slutresultatet kan vi konstatera att helikoptertransporterna är räddade, det vill säga piloterna har tillträde till landskapet Åland – det är vi tacksamma för. Också att den medicinsktekniska utrustningen kan fortsätta att tillverkas och komma i princip hela världen till godo, det är vi också tacksamma för. Däremot är vi från landskapsregeringens sida tveksamma till analysen som gjort att Finlands regering valt att omöjliggöra för svenska läkare att verka på Åland, sa lantrådet