• Foto: Hans Persson Bru
Tage Silander intervjuas av Nina Smeds
Längre version av intervjun med Tage Silander från Gomorron
Publicerad: torsdag, 2 maj, 2019 - 22:05, uppdaterad: fredag, 3 maj, 2019 - 11:08

Beslut om Boreniuska huset först nästa vecka

Kanslichefen föreslog i torsdags för stadsstyrelsen att man skulle lägga åtgärdsförbud på tomten där Boreniuska huset står, i väntan på att delgeralplanen för området blir klart. Men stadsstyrelsen sköt upp ärendet en vecka, eftersom förslaget presenterades först på mötet, säger stadsstyrelsens ordförande Tage Silander (MSÅ).

Han är övertygad om att stadsstyrelsen ska komma till beslut i frågan då.

-Enligt min uppfattning har ägaren redan nu, enligt gällande regler, rätt att riva fastigheten. Det skulle verka lite konstigt om man skulle backa på det, säger han.

Stadsdirektör Barbara Heinonen har uttryckt i medaia att beslutet måste fattas enligt likabehandlingsprincipen, med hänvisning till den fastighet på Kaptensgatan, som först fick rivningstillstånd, men som sedan upphävdes genom domstolsbeslut. Tage Silander tror också på likabehandlingsprincipen.

-Men det får inte betyda att om man fattat ett dåligt beslut, måste alla beslut vara lika dåliga, säger Tage Silander, som anser att även fastigheten på Kaptensgatan borde få rivningstillstånd.

Fler Nyheter

ÅSS på pallen i SM

Staffan Lindberg om promenadsegern:
ÅSS hade två lag på prispallen när öppna svenska mästerskapen i J/70 seglades i Karlstad i helgen.

Var lång bordläggning laglig?

Anna Janson, ordförande kommunstyrelsen Lemland
Lemlands kommunfullmäktige beslöt i juni i år att inte utse några representanter till den grupp som ska styra kommunsammanslagningen, ett beslut som kommunstyrelsen nu funnit att inte är lagligt.

Jomala ser ut att godkänna räddningsmyndighet

Kommunstyrelsen i Jomala föreslår inför fullmäktige att man ska godkänna det avtalsförslag som finns för den gemensamma räddningsmyndigheten på Åland.

Sandtag kan gynna myrar

Ett sandtag nära två särskilt skyddsvärda myrar i Jomala skulle troligen inte påverka myrarna negativt.

Segelfartyg gästar Mariehamn

Imorgon onsdag gästas Mariehamn av tre segelfartyg som lägger till vid Kraftverkskajen.

Saltvik skjuter upp kommunreform

Kommundirektör Ewa Danielsson intervjuas av Felix Quarnström
Kommunstyrelsen i Saltvik beslöt att bordlägga ärendet om att utse representanter till förhandlingarna för kommunreformen.

Viking Lines näst bästa halvårsresultat sedan 2010

Viking Lines vd Jan Hanses:
Viking Line presenterade idag sitt halvårsresultat för 2019. Bolaget redovisar en förlust på 8,8 miljoner för årets sex första månader.

Utbildningar inleds inom bygg, maskin- och metallbranscherna

Ålands gymnasium inleder sysselsättningsfrämjande utbildning inom bygg och maskin- och metallbranscherna.

LR hördes inte i tid om nya postbestämmelser

Landskapsregeringen fick inte lämna in utlåtande om nya bestämmelser i Världspostkonventionen inom utsatt tid, trots att vissa av bestämmelserna finns inom landskapets lagstiftningsbehörighet.