Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 2 maj, 2019 - 22:05Uppdaterad: fredag, 3 maj, 2019 - 11:08

Beslut om Boreniuska huset först nästa vecka

Kanslichefen föreslog i torsdags för stadsstyrelsen att man skulle lägga åtgärdsförbud på tomten där Boreniuska huset står, i väntan på att delgeralplanen för området blir klart. Men stadsstyrelsen sköt upp ärendet en vecka, eftersom förslaget presenterades först på mötet, säger stadsstyrelsens ordförande Tage Silander (MSÅ).

Han är övertygad om att stadsstyrelsen ska komma till beslut i frågan då.

-Enligt min uppfattning har ägaren redan nu, enligt gällande regler, rätt att riva fastigheten. Det skulle verka lite konstigt om man skulle backa på det, säger han.

Stadsdirektör Barbara Heinonen har uttryckt i medaia att beslutet måste fattas enligt likabehandlingsprincipen, med hänvisning till den fastighet på Kaptensgatan, som först fick rivningstillstånd, men som sedan upphävdes genom domstolsbeslut. Tage Silander tror också på likabehandlingsprincipen.

-Men det får inte betyda att om man fattat ett dåligt beslut, måste alla beslut vara lika dåliga, säger Tage Silander, som anser att även fastigheten på Kaptensgatan borde få rivningstillstånd.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »