Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 26 oktober, 2023 - 15:13Uppdaterad: torsdag, 26 oktober, 2023 - 17:17

Besättningen på Ådan och Mergus saknar kollektivavtal

Det har inte ingåtts kollektivavtal med besättningen på skärgårdsfärjorna M/S Ådan och M/S Mergus. För dessa färjor har landskapet avtal med EW Finland Oy som hör till samma bolagsgrupp som Nordic Jetline, NJL. 

Att kollektivavtal saknas kritiseras av Finlands Sjömans-Union och Finlands Skeppsbefälsförbund. NJL har kollektivavtal med sjöförbunden, men det bolag som har hand om M/S Ådan och M/S Mergus har det inte. 

– Vi har varit ombord och träffat besättningsmedlemmar och konstaterat att arbetsavtalen som erbjuds till sjömännen är regelvidriga och vi har erbjudit Nordic Jetline att ingå kollektivavtal med oss och befälsförbunden, men tyvärr vägrar NJL att ingå kollektivavtal för de här två färjorna, säger Kennet Bondas, ordförande för Sjömans-Unionen. 

Han får medhåll av Johan Ramsland på Skeppsbefälförbundet som också säger att lagen tillåter att vissa paragrafer kringgås via ett kollektivavtal, men då måste ett kollektivavtal finnas. Vissa regler inom skärgårdstrafiken har tidigare kringgåtts för att tidtabeller och arbetstider ska fungera, men då har det skett genom förhandling mellan parter som ingått kollektivavtal. 

Oskar Berndtsson, direktör på Nordic Jetline, menar att deras avtal inte är regelvidriga. 

– Vi har tidigare haft en bra dialog med förbunden och kan säkert ha det i framtiden också, men för tillfället prövar vi det här eftersom det har visat sig att det varit ganska svårt att i vissa sammanhang diskutera i andra avtal vi haft med förbunden, säger Oskar Berndtsson. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »