Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 22 mars, 2010 - 15:34Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Benita Mattsson-Eklund dömd<br>för medhjälp till ärekränkning

I eftermiddag kom tingsrättens dom i det uppmärksammade fallet där Ålandstidningens kulturredaktör och ledarskribent Benita Mattsson-Eklund var åtalad för medhjälp till ärekränkning och personregisterförseelse. Domstolen fann henne skyldig och straffet blev 22 dagsböter. Det var för två år sedan som Benita Mattsson-Eklund skickade tre fotografier ur Ålandstidningens arkiv till sin make som då arbetade på landskapets museibyrå. Han visade bilder på sin arbetsplats vilket ledde till att en medarbetare på museibyrån kände sig trakasserad. Därför dömde tingsrätten honom för ärekränkning till 25 dagsböter. Vid rättegången nekade Benita Mattsson-Eklund till att bilderna ska ha använts i ett förnedrande syfte. Men tingsrätten anser att hon bör ha varit medveten om vad hennes man skulle använda bilderna till och anser därför att hon gjort sig skyldig till medhjälp till ärekränkning. Till Ålands Radio säger Benita Mattsson-Eklund att hon inte vill ge några kommentarer innan hon läst domen och talat med sin advokat.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »