Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 6 september, 2023 - 06:03Uppdaterad: onsdag, 6 september, 2023 - 07:46

Behöver tilläggsanslag för att nyöppna daghem

Bildningsnämnden på Sottunga begär ett tilläggsanslag av kommunstyrelsen för att öppna upp daghemmet i kommunen igen.

Ett barn har anmälts till förundervisningen som är beviljad plats från början av oktober. 

Det finns inga medel upptagna i årets budget för barnomsorgsverksamhet och bildningsnämnden begär tilläggsanslaget för perioden oktober till december. Totalt handlar det om en summa på 11 400 euro som bland annat innefattar en tjänst som daghemsföreståndare. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »