Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 30 januari, 2023 - 06:01Uppdaterad: måndag, 30 januari, 2023 - 07:56

Befälhavare dömd för sjöarbetstidsförseelse

En befälhavare på ett fartyg döms av Ålands tingsrätt för sjöarbetstidsförseelse till 20 dagsböter som motsvarar 1.620 euro.

Under perioden 1 september-30 september 2020 har minimivilotiderna för fyra besättningsmedlemmar brutits vid 29 tillfällen. Bland annat har överträdelserna bestått av minimivilotid om tio timmar per dygn och underskridande av sex timmars oavbruten vilotid.

Tingsrätten skriver i sin dom att befälhavaren uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot stadgandena om minimivilotider.

Ärendet avgjorde i skriftligt förfarande och mannen har erkänt gärningen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »