Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 22 november, 2022 - 10:53Uppdaterad: tisdag, 22 november, 2022 - 12:53
  • Rederi Ab Eckerö har sammanställt en ekonomisk översikt för årets tredje kvartal. Arkivfoto.

Bättre lönsamhet för Rederi Ab Eckerö – bunkerkostnader oroar

919.687 personer reste med Eckerökoncernens fartyg under årets tredje kvartal, det vill säga under juli till och med september.

Jämfört med samma period 2019, före pandemin, var omsättningen nu högre på linjen Finland-Estland och i nivå på linjen Eckerö-Grisslehamn. Jämfört med tredje kvartalet i fjol ökade koncernens passagerarantal med 70 procent. Det skriver rederiet i en ekonomisk översikt. Antalet fraktenheter minskade med 9 procent jämfört med juni-september förra året.

Rederi Ab Eckerös omsättning under det tredje kvartalet var 59,6 miljoner euro jämfört med 41,7 miljoner euro samma period i fjol. Kvartalets rörelseresultat landade på 9,5 miljoner euro, jämfört med 2,5 miljoner euro förra året.

I den ekonomiska översikten skriver Rederi Ab Eckerö att kostnaderna ökade med tio miljoner euro under det tredje kvartalet jämfört med samma period 2021, och det beror främst på högre bunkerkostnader. Även när rederiet blickar framåt ser man bunkerkostnaderna som ett orosmoment, tillsammans med hög inflation och en instabil svensk krona.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »