Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 27 oktober, 2023 - 11:00Uppdaterad: fredag, 27 oktober, 2023 - 13:09
  • 1,8 miljoner passagerare reste med Viking Line juni-augusti. Arkivbild.

Bättre kvartal än väntat för Viking Line

Det tredje kvartalet gick bättre än förväntat för Viking Line där rörelseresultatet var drygt 35 miljoner euro. Det kan jämföras med samma period i fjol då resultatet var knappt 27 miljoner euro. 

Sett från årets början är rörelseresultatet nästan 52,5 miljoner euro. 2022 var resultatet just under 19 miljoner euro under perioden januari-september. 

Passagerarvolymerna och fraktvolymerna har fortsättningsvis stigit, trots ett färre antal fartyg, samtidigt som de planerade försäljningspriserna har uppnåtts. Bunkerprisnivåerna har stegvis sjunkit, men är fortfarande mycket höga i förhållande till tiden före pandemin och det ryska anfallskriget i Ukraina, skriver Viking Line i börsmeddelandet. 

- Sammanfattningsvis kan jag konstatera att rapportperioden har varit mycket stark även om resultateffekten av försäljningen av Rosella exkluderas, säger vd Jan Hanses

Utsikterna för verksamhetsåret 2023 är oförändrade jämfört med delårsrapporten per den 30 juni 2023, vilket innebär att resultatet före skatt förväntas bli betydligt bättre än föregående år under förutsättning att energipriserna bibehålls på nuvarande nivå.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »