Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 1 juni, 2023 - 06:08Uppdaterad: torsdag, 1 juni, 2023 - 08:21

Bättre än budgeterat men ändå stort minus för Lumparland

Lumparlands bokslut har ett minus på drygt 287.000 euro, vilket är nästan 218.000 euro bättre än budgeterat. 

Det var främst högre skatteinkomster än väntat som gör att det negativa resultatet blev mindre än budgeterat. 

Kommundirektör Mattias Jansryd konstaterar i översikten i bokslutet att Lumparland lägger ytterligare ett år med underskott bakom sig. Han skriver vidare att trots ökande skatteinkomster kan inte kommunen tillhandahålla lagstadgad service och nå en balans i ekonomin. Den kommunindelningsutredning som gjordes under 2022 visar också på att åtminstone mindre kommunsammanslagningar inte skapar ekonomiskt bärkraftigare kommuner, utan det behövs en förändring av finansieringen eller lagstadgad service för att göra kommunsammanslagningar mer attraktiva.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »