Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 27 oktober, 2023 - 10:26Uppdaterad: fredag, 27 oktober, 2023 - 13:11

Båtnätterna ökade med tio procent

De åländska gästhamnarna hade 31 500 båtnätter under maj till september 2023, vilket är en ökning med tio procent från 2022, det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub. 

Jämfört med i fjol var det framför allt båtnätterna i gästhamnarna på fasta Åland som ökade, men om man ser på utvecklingen under 2000-talet var antalet båtnätter i skärgården fler än tidigare, medan båtnätterna i fasta Ålands gästhamnar inte riktigt nådde upp till 2000-talets högsta nivå. 

Gästhamnarna på fasta Åland stod för drygt 60 procent av båtnätterna och skärgårdshamnarna för knappt 40 procent sommaren 2023. Fördelningen har varit densamma under de senaste åren, med undantag för pandemiåren 2020 och 2021 då skärgårdens andel var lite större. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »