Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 2 mars, 2021 - 19:22Uppdaterad: tisdag, 2 mars, 2021 - 20:19

Barn i karantän enligt smittskyddslag ska testas

Alla barn satta i karantän enligt smittskyddslagen bör testas för corona innan karantäntiden löper ut.

Den informationen nådde under dagen vissa vårdnadshavare via Wilma. Man uppmanas ta kontakt med coronatelefonen 018-535313 för att boka en tid för testning.

Enligt landskapsläkare Knut Lönnroth gäller det endast barn som satts i karantän enligt smittskyddslagen. Det görs för att säkerställa att de inte haft en ovanligt lång inkubationstid och därmed fortfarande kan vara smittsamma när karantäntiden slutar efter 14 dagar. Detta är en extra försiktighetsåtgärd på grund av den rådande situationen med beaktande av dels möjligheten att det kan vara en ny mer smittsam variant och dels att barn ofta har symtomfri infektion. Det är i nuläget inte nödvändigt för alla som satts i karantän.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »