Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 1 december, 2016 - 08:10

Bakläxa i våldtäktsmål

Tingsrätten måste på nytt behandla ett fall där en 47-årig man i maj dömdes för våldtäkt.

Mannen besvärade sig till hovrätten som upphäver domen och återförvisar ärendet till tingsrätten för ny handläggning. Orsaken är att tingsrätten inte förordnat en försvarare för mannen eftersom han inte klarat av att försvara sig själv.

Tingsrätten behandlade ärendet trots att mannen yrkat på att huvudförhandlingen skulle inställas eftersom hans rättsbiträde inte hade möjlighet att närvara. I och med att målsäganden var biträdd av advokat och förenade sig i åklagarens straffyrkanden anser hovrätten att den dömde befann sig i en betydligt svagare ställning och inte kunde övervaka sina intressen.

Med beaktande av omständigheterna har tingsrätten inte företagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa mannens rätt till en rättvis rättegång anser hovrätten som alltså skickar tillbaka ärendet till tingsrätten.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »