Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 27 maj, 2022 - 06:14Uppdaterad: fredag, 27 maj, 2022 - 09:17
  • LR avslutar projekt om elhybridfärja. Arkivbild.

Avslutar projekt om elhybridfärja

Landskapsregeringen avslutar sin del i projektet med att utveckla ett nytt elhybridfartyg som skulle kunna gå 100 sjömil på el i förtid.

Landskapsregering har samarbetat med ett konsortie bestående av DanfossEditron, Leclanche SA, Navel Architect, Eleven Energy, Wabtec Corporation och Odense Maritime Technology, i samarbete med Aalto universitetet, i syfte att söka bidrag från EU:s Horizon fond för att utveckla ett nytt elhybridfartyg. För det har en projektledare varit anställd, men det upphör alltså nu.

Under utredningarnas gång visade det sig att det inte skulle vara möjligt att inom projektets tidsram utveckla elnätet så att det nya fartyget skulle kunna ladda i hamnen på fasta Åland. Rysslands krig mot Ukraina drev även upp stål- och komponentpris så att fartyget blev betydligt dyrare än planerat.

Projektet avslutades därför i förtid och en ansökan om stöd lämnades inte in till EU. Projektledare Trine Heinemann ersätts nu för det arbete hon utfört till en kostnad om knappa 10.000 euro.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »