Publicerad: onsdag, 15 juli, 2020 - 10:03
  • Ingen discgolfpark på Öra strand. Foto: Felicia Bredenberg.

Avslår anhållan om discgolfpark i Hammarland

Kommunstyrelsen i Hammarland har beslutat att avslå fritidsnämndens anhållan om discgolfpark på Öra strand.

Fritidsnämnden i Hammarland inlämnade anhållan om rätt att få använda kommunens mark på Öra för en discgolfpark. Kommunstyrelsen avslog anhållan med motiveringen att förslaget inte är i enlighet med den gällande detaljplanen då den planerade anläggningen är planerad för annat.

I ärendet har även tomtägare boende på Öra strand lämnat en skrivelse där de motsätter sig förslaget.

Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till fritidsnämnden för fortsatt beredning. I beslutet framkommer att fritidsnämnden bör i första hand sträva efter att hitta en plats där privata intressenter kan tillhandahålla mark och underhåll. I andra hand kan beredningen inriktas på Hammarvallen, motionsbanan eller eventuellt den tidigare skidbanan.