Publicerad: torsdag, 9 juli, 2020 - 17:08Uppdaterad: fredag, 10 juli, 2020 - 05:49

Avloppsläckage i Jomala åtgärdat

Jommala kommun har åtgärdat ett avloppsläckage i ett dike norr om Dalkarbyvägen.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, avslutar nu ärendet utan vidare åtgärder.

Det var i början av mars i år som det inkom en anmälan till ÅMHM gällande utsläpp av avloppsvatten i ett dike i Dalkarby, Jomala.

Enligt kommunen berodde läckaget på ett fel i ett parti av en avloppsledning, till vilken tre fastigheter är anslutna.

Jomala har meddelat att man kommer att åtgärda felet under hösten och tills dess kommer avloppsledningen att underhållsspolas i syfte att säkerhetsställa funktionen och förhindra att det blir flera stopp i ledningen.

ÅMHM bedömer att kommunen vidtog sådana åtgärder som rimligen kan krävas för att negativ miljöpåverkan undviks, undanröjs eller begränsas och avslutar därmed ärendet utan vidare åtgärder.