Publicerad: torsdag, 7 november, 2019 - 15:16Uppdaterad: torsdag, 7 november, 2019 - 17:22
  • Straffavgifter sänker inga koldioxidutsläpp, kommenterar Viking Lines vd Jan Hanses. Foto Hasse Persson Bru

"Avgifter ger inte lägre co2-halter"

Att införa straffavgifter för koldioxidutsläpp ger inte mindre utsläpp, bara färre fartyg som trafikerar Östersjön. Det menar Viking Lines vd Jan Hanses i en kommentar till EU-kommissionens programförklaring om åtgärder mot rederinäringens CO2-utsläpp.

En avgift är bara ett alternativ om pengarna går till forskning. I dag finns inget sätt att frikoppla förbränning av fossilt bränsle från koldioxidutsläpp. Det som behövs är ny teknik som ersätter den fossila delen, menar Hanses.

Den första delen i EU-kommissionens plan för att minska koldioxidutsläppen från rederinäringen, programmet MRV, har nu pågått i ett år. Ett tariffsystem väntas bli nästa steg för den tillträdande EU-kommissionen.