Publicerad: fredag, 15 november, 2019 - 14:11Uppdaterad: fredag, 15 november, 2019 - 17:50
  • Finströms kommunkansli. Arkivfoto: Malin Lundberg.

Även Finström säger nej till gemensam räddningsmyndighet

Finström säger nej till avtalet för en gemensam räddningsmyndighet för Åland. Det står klart efter kommunfullmäktiges sammanträde under torsdagen.

Avtalsförslaget har dock redan fallit, efter att Jomala och Saltvik förkastade det tidigare i veckan. Avtalet var utformat så att alla kommuner behövde omfatta det för att det skulle bli bindande.

Finströms kommunstyrelse hade föreslagit att fullmäktige godkänner avtalet, förutsatt att Räddningsområde Ålands landskommuner (RÅL) godkänner att den gemensamma räddningsmyndigheten bildas. Fullmäktigeledamot Carola Wikström-Nordberg, understödd av Ove Söderman, föreslog dock att fullmäktige inte skulle omfatta avtalsförslaget, vilket man sedan beslutade.

Däremot godkände Finströms kommunfullmäktige grundavtalet till Kommunernas socialtjänst (KST), med tillägget att det i förvaltningsstadgan ska framgå att det på norra Åland ska finnas ett mottagningsrum för social service.