Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 30 maj, 2024 - 10:21Uppdaterad: torsdag, 30 maj, 2024 - 12:45

Avdelningschef: Inget jäv i fallet Björn Blomqvist

Efter uppmaningen från musikinstitutets tidigare vice ordförande för direktionen, Leif Karlsson, att tillsätta en utredning kring rektor Björn Blomqvists avstängning svarar utbildnings- och kulturavdelningens chef Niklas Stenbäck att det enligt landskapsregeringen inte finns någon jävsgrund i ärendet.  

”Utan formell jävsgrund ska behörig tjänsteman handlägga ärendet. En polisanmälan i sig utgör inte en jävsgrund”, skriver Stenbäck i ett mejl.  

Leif Karlsson menar att ledande tjänstemän inte kan delta i ärendets fortsatta handläggning, eftersom han menar att ärendet hanterats felaktigt.  

På frågan hur Niklas Stenbäck ställer sig till en utredning svarar han att Högsta förvaltningsdomstolen tidigare prövat avstängningsbesluten och funnit dessa lagenliga.  

Det var för ungefär ett år sedan som Björn Blomqvist stängdes av från sin tjänst, men avstängningen upphävdes i början av året. Han är ännu inte tillbaka på sin tjänst och Ålands Radio rapporterade förra veckan att Blomqvist ska ha förbjudits från att återgå i arbete. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »