Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 17 februari, 2021 - 20:10Uppdaterad: torsdag, 18 februari, 2021 - 07:02
  • Genrebild. Foto: ÅRTV

Åtta coronafall i skolor och barnomsorg - "många tiotal" försätts i karantän

Enligt hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen har ett kluster på åtta coronafall bekräftats.
- Vi har inte hunnit räkna på det ännu, men det handlar om många tiotal som kommer att försättas i karantän, säger smittskyddsläkare Tora Woivalin.

De smittade är i olika åldrar och smittokällan är okänd, så att samhällssmitta inte går att utesluta.
- Smittspårning pågår ännu, och berör ett dagis och två skolor. Det handlar om barnomsorgen i Hammarland, i Näfsby skola och Kyrkby högstadium, skriver Jeanette Pajunen.

Enligt ett meddelande som Näfsby skolas föreståndare Niklas Wasén skickat ut till föräldrarna har man under dagen mottagit informationen att det finns ett positivt fall i skolan.

Också i Kyrkby har en elev testat positivt, och man väljer att stänga skolan och övergå till distansundervisning resten av veckan.

- Då ett stort antal elever och personal kommer att kontaktas av ÅHS och försättas i karantän till och med den andra mars har smittskyddsläkare Tora Woivalin tagit beslutet att skolan stängs under tiden 18-19 februari med hänvisning till smittskyddslagen. Det innebär att KHS återgår till distansundervisning under sagda period. Eventuella förlängningar av distansundervisningen beslutas om nästa vecka berodende på hur smittoläget utvecklas, lyder ett meddelande som rektor Kristian Granberg under kvällen skickade ut via Wilma.

Man uppmanar i meddelandet elever och personal som utvecklar förkylningssymptom att genast kontakta coronatelefonen för provtagning.

- Träningsundervisningen berörs inte. Verksamheterna vid Näfsby skola och barnomsorgen i Hammarland kommer att fortsätta vara öppna under den tid som karantän pågår, skriver Mathias Eriksson, utbildningschef inom Södra Ålands högstadiedistrikt i ett pressmeddelande.

Förutom klustret har ytterligare ett positivt nionde fall bekräftats. Fallet rör en person som smittats utomlands, som saknar relation till de övriga åtta. Med anledning av det försätts fem personer i karantän.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »