Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 11 juli, 2024 - 10:36Uppdaterad: torsdag, 11 juli, 2024 - 10:36
  • Julia Backman, t v, och Ira Zetterborg. Foto: Finlands svensk idrott

Ätstörningar kan vara svåra att upptäcka – experter lyfter vikten att våga fråga

Ätstörningar är vanligt förekommande bland annat inom idrotten och kan vara svåra att upptäcka då de inte alltid tar sig i uttryck genom viktnedgång. Det säger Ira Zetterborg och Julia Backman från det finlandssvenska projektet Livslust som föreläst på Åland inbjudna av Ålands landskapsregering och Ålands Lyceum.  

Temat för föreläsningen var att känna igen ätstörningssymtom samt prestationsbaserad självkänsla och kroppsbild. 

– I allmänhet är förändrat beteende och förändrat förhållande till mat och träning ett viktigt varningstecken man som tränare, förälder eller annan anhörig kan reagera på, säger Ira Zetterborg.  

Viktigt att veta är att de flesta med ätstörningar har normal vikt.  
– Man ska inte fastna för mycket i tanken att en ätstörning innebär att man går ner i vikt. Oavsett vilket uttryckssätt ätstörningen tar sig är det en mycket tung grej för den som lider. Ha förståelse för att det kan se ut på olika sätt, säger Zetterborg. 

På Åland finns ätstörningsvård i form av mottagningen Treat på ÅHS. Det går också bra att som ålänning vända sig till projekt Livslust, säger Ira Zetterborg och Julia Backman.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »