Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 18 september, 2018 - 09:25
  • Motionärer vill ha sänkt hastighet i Hammarlandskorsning. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.

Åtgärder önskas vid Hammarlandsinfart

Fem personer önskar att åtgärder vidtas vid infarten till Öra bostadsområde i Hammarland.

I en motion som lämnats till Hammarlands kommunfullmäktige skriver personerna att det är problematiskt att hastighetsbegränsningen på den hårt trafikerade huvudvägen är 90 kilometer i timmen då man nästan måste stanna helt för att kunna svänga in på infarten till bostadsområdet. Motionärerna önskar att hastigheten sänks på huvudvägen, att ett övergångsställe till gång- och cykelvägen anläggs och att busshållsplatsen flyttas närmare infarten till bostadsområdet, gärna så nära att den också kunde användas som en infartsfil. Fullmäktige skickade motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »