Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 22 september, 2023 - 05:58Uppdaterad: fredag, 22 september, 2023 - 08:13

Åtal om skjutvapenbrott förkastades

Två åtal för olika skjutvapenbrott oberoende av varandra förkastas av Ålands tingsrätt. 

Det första åtalet handlade om att mannen hade ett modifierat gevär utan att ha vapentillstånd. Mannen hade lämnat i ett gevär för modifiering till en vapenhandlare och hade tagit kontakt med polisen för att höra när vapenlicensen måste ändras. Han hade då fått till svar att det kunde göras efter modifieringen. Tingsrätten menar att mannens syfte inte varit att undanhålla information om vapnet eftersom han självmant kontaktat polisen och frågat hur han skulle ha gått till väga och därför förkastas åtalet. 

Den andra mannen som stod åtalad för skjutvapenbrott hade enligt åklagaren haft en vapendel, ett slutstycke, utan rätt tillstånd. Mannen berättade att han hade lämnat in ett slutstycke för reparation till en vapenhandlare och fick under tiden låna ett annat slutstycke. Tingsrätten konstaterar att det då blev fråga om en reservdel som faller under tillståndsundantaget och för förkastas åtalet. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »