Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 17 november, 2023 - 13:19Uppdaterad: fredag, 17 november, 2023 - 14:54

Askörsbron i Brändö stängs av

Askörsbron i Brändö stängs av för all trafik mellan tisdag kväll och onsdag morgon nästa vecka, meddelar Ålandstrafiken. Det här eftersom en vägtrumma ska läggas ned i samband med det pågående broarbetet.  

Vägen vid bron stängs av från tisdagen den 21 november klockan 19 till onsdagen den 22 november klockan 07.00. Vägavstängningen gäller så väl bilister som gång- och cykeltrafikanter. 

I samband med avstängningen så ger Ålandstrafiken en mängd uppmaningar till skärgårdstrafikens resenärer. De som ska med M/S Alfågelns avgång klockan 21 från Torsholma eller med M/S Ådans avgång klockan 21.20 från Åva på tisdagen uppmanas passera bron i god tid innan klockan 19. De som bokat Alfågelns 20.45-tur till Torsholma eller M/S Ådan med ankomst i Åva klockan 20.20 kontaktas separat eftersom det inte kommer att gå att passera bron med bil.  

M/S Ådan kommer att köra en extra tur från Osnäs klockan 16.35 med retur från Åva klockan 17.30.  

“Resenärer som kommer med skärgårdsfärjorna kommer att erbjudas passage till fots i samlad trupp. Eftersom det inte finns möjlighet att parkera vid Askörsbron uppmanas man att ordna skjuts till och från avstängningsplatsen”, skriver Ålandstrafiken. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »