Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 10 september, 2010 - 12:49Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Asfaltsförlikning är nära

I början av nästa vecka är det meningen att landskapsregeringen och entreprenadföretaget AB Rafael genom ett förlikningsavtal ska sätta punkt för tvisten om returasfalten. Bolaget har stämt landskapsregeringen för att man inte tog bort de giftiga asfaltmassorna inom utsatt tid från bolagets område. Men i stället för en rättegång förlikas nu parterna är det meningen. Landskapsregeringen har gett fullmakt åt trafikminister Veronica Thörnroos och trafikavdelningens chef Niklas Karlman att skriva under avtalet. Summan man förlikas om offentliggörs inte förrän avtalet är undertecknat, men enligt Nya Åland handlar det om 90.000 euro. AB Rafael begärde ursprungligen att rätten skulle utdöma ett vite på 100.000 euro om inte asfaltberget flyttades bort före den sista januari i år.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »