Publicerad: måndag, 9 december, 2019 - 11:26Uppdaterad: måndag, 9 december, 2019 - 15:14

Arbetslösheten steg i november

Den relativa arbetslösheten var större i november i år jämfört med samma månad i fjol. I år var det 3,5 procent av befolkningen som var arbetslösa jämfört med 3,3 procent 2018. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,0 procent medan det var 4,0 procent för männen.

I november var 1,1 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder, såsom sysselsättningsstöd, arbetsprövning, arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning.

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,4 procent, i november ifjol var det 5,3 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet betydligt lägre än för männen, 3,6 procent jämfört med 7,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,7 procent, 3,1 procent i november ifjol. Här var arbetslöshetstalet 2,9 procent för kvinnorna och 4,6 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa, 172 stycken, var högre än i november ifjol, 148 stycken, och utgör 1,1 procent av arbetskraften.

Jämfört med oktober var det en liten ökning, 0,1 procent högre i november.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »