Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 4 maj, 2021 - 06:07Uppdaterad: tisdag, 4 maj, 2021 - 09:11

Arbetslösheten sjönk i april

I april var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 8,5 procent, jämfört med 12,7 procent i april ifjol.

Det här visar statistik från Åsub. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 7,7 procent medan det var 9,3 procent för männen. I april var 2,2 procent av arbetskraften sysselsatta i olika sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Den rådande coronasituationen och de restriktioner som för närvarande råder på Åland har fortsättningsvis stora konsekvenser för sysselsättningsläget på den åländska arbetsmarknaden. Efter den snabba ökningen av antalet arbetslösa samt permitterade arbetssökande under våren, så har antalet sedan mitten av juni 2020 minskat i långsam takt. Efter en liten uppgång i mars minskar antalet arbetslösa och permitterade igen i april.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »