Publicerad: måndag, 18 november, 2019 - 12:56Uppdaterad: måndag, 18 november, 2019 - 17:11

Arbetslösheten ökade något

Det relativa arbetslöshetstalet var i oktober 3,4 procent. Det är en liten ökning jämfört med samma månad ifjol, då det var 3,1 procent. Det här visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå.

Det relativa arbetslöshetstalet var något högre bland män än bland kvinnor, 3,8 respektive 3,0 procent. I oktober var 1 procent av arbetskraften i sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Den relativa arbetslösheten för ungdomar under 25 år var 5,4 procent, i oktober 2018 var det 5,1 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för män, 3,7 procent jämfört med 6,9 procent.

Bland de åländska kommunerna var arbetslösheten högst i Sund med 5,1 procent medan det var lägst i Föglö med 1,2 procent i oktober.