Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 6 september, 2023 - 10:21Uppdaterad: onsdag, 6 september, 2023 - 12:54

Arbetslösheten kvar på samma nivå

I augusti var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,8 procent. Det är på samma nivå som augusti 2022 då siffran var 3,9 procent, det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub. 

För männen var det relativa arbetslöshetstalet 4,2 procent medan det var 3,8 procent för kvinnorna. I augusti var 1,1 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder. 

Det relativa arbetslöshetstalet var, sett till ålder, lite högre för unga arbetssökande. Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 7,7 procent, jämfört med 4,8 procent i augusti ifjol. 

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i augusti var 5,2 procent jämfört med 5,1 procent i augusti ifjol. I skärgården sjönk det relativa arbetslöshetstalet till 2,1 procent från 2,8 procent i augusti ifjol. På landsbygden var arbetslöshetstalet i augusti cirka 3,0 procent vilket är i nivå med augusti förra året. Arbetslöshetstalet i augusti i Mariehamn var högst bland kommunerna med 5,2 procent medan det var lägst i Kumlinge med 0,7 procent. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »