Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 2 november, 2023 - 06:15
  • Arbetsgruppen behöver mer tid. Arkivbild.

Arbetsgruppen som jobbar med självstyrelselagsrevisionen fortsätter till slutet av maj

Den arbetsgrupp som jobbar med självstyrelselagsrevisionen har beviljats tilläggstid till slutet av maj 2024. Tanken var att arbetet skulle ha varit klart vid årsskiftet, men under resans gång har det visat sig att man behöver mer tid för sitt uppdrag.

Ordförande Gustav Bygglin säger att gruppens roll är att titta på några av de frågor som behöver lösas för att arbetet med självstyrelselagsrevisionen ska kunna gå vidare.   

-Överförande av uppgifter mellan riket och landskapet är nog den fråga som har fördröjt arbetet. Behörighetsfördelningen mellan lagtinget och riksdagen för undantagsförhållanden är också en knepig fråga eftersom det samtidigt pågår en översyn av beredskapslagstiftningen, säger Gustav Bygglin. 

Under onsdagen hade Gustav Bygglin ett möte med lantrådet Veronica Thörnroos (C) där man främst diskuterade hur man ska greppa de ekonomiska frågor som kommit upp under arbetets gång. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »