Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 26 november, 2021 - 10:59Uppdaterad: fredag, 26 november, 2021 - 15:41
  • LR har tillsatt arbetsgruppen. Arkivbild.

Arbetsgrupp ska se över hemundervisningen

Nu ska en arbetsgrupp titta på om det finns ett behov av åtgärder och förtydliganden om hemundervisningen på Åland.

Det är landskapsregeringen som tillsatt arbetsgruppen som har en mandattid till den 31 maj 2022. Arbetsgruppens uppdrag är att kartlägga vilka utmaningar som finns i dagsläget gällande hemundervisningen och utreda vilka åtgärder som kunde förbättra förutsättningarna för hemundervisades barns rätt till likvärdig undervisning samt att stöda kommunen i tillsynsansvaret över hemundervisade barn.

Arbetsgruppens medlemmar är representanter med olika bakgrund och olika kompetens och erfarenhet kring utbildning och hemundervisning på Åland. Landskapsregeringen utsåg Kerstin Lindholm, utbildningschef Södra skärgården, till ordförande för arbetsgruppen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »