Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 12 augusti, 2022 - 11:23Uppdaterad: fredag, 12 augusti, 2022 - 16:14

Arbetsgrupp ska se över elprisåtgärder

En ny arbetsgrupp ska ta fram en lista åtgärder för att påverka de höga elpriserna och dess följder inför budgetförhandlingarna i riket i höst.

Gruppen har tillsatts av finansminister Annika Saarikko och ska se över så väl elmarknadens funktion som beskattning, energieffektivitet, besparingar och direkta stöd.
Man ska även se på elprisernas utveckling hittills och prognoser om den kommande utvecklingen, samt hur stödåtgärder fungerar i andra länder och hur de i Finland eventuellt kunde riktas tidsmässigt.

Ordförande för gruppen, som i övrigt består av tjänstemän från finans- och arbets- och näringsministerierna, blir finanspolitiska samordnare Lauri Kajanoja, och gruppens mandattid löper ut den 15 september.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »