Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 5 december, 2023 - 05:59Uppdaterad: tisdag, 5 december, 2023 - 08:05

Arbetsgrupp för brand- och räddningsväsendet tillsatt

Nu är en arbetsgrupp tillsatt av landskapsregeringen med uppgift att bereda anvisningar för brand- och räddningsväsendet. 

Landskapets chefsjurist Michaela Slotte är ordförande i arbetsgruppen, medlemmar är räddningscheferna Lennart Johansson och Karl Nordlund, ordförande för Ålands brand- och räddningsförbund Jan Lindgrén, jurist Camilla Hägglund-Palmqvist och rättssakkunnig Rasmus Lindqvist. 

I uppdraget ingår att uppdatera befintliga anvisningar samt fortlöpande utveckla anvisningarna. Arbetsgruppen kan även komma med förslag till lagstiftning inom brand- och räddningsområdet. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »