Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 6 september, 2023 - 06:25Uppdaterad: onsdag, 6 september, 2023 - 08:24
  • Kristian Wahlbeck ska föreläsa på seminariet. Bild: Mieli

Arbetet med att förebygga självmord uppmärksammas på seminarium

Finland har de högsta självmordssiffrorna i Norden med 700 självmord per år och det har varit ett högt tryck på Mielis hjälptelefoner under sommaren då vårdinrättningarna har haft semesterstängt.

Nu på fredag ordnas ett seminarium i Mariehamn för att uppmärksamma den internationella suicidpreventiva dagen, där man lyfter fram arbetet med att förhindra självmord.

Kristian Wahlbeck är psykiater vid Mieli, som är ett förbund för psykisk hälsa i Finland och han ska föreläsa om effektiv suicidprevention genom insatser i alla samhällssektorer.

Skolorna har en viktig roll i arbetet kring psykisk ohälsa. Josefin Eriksson, som är biträdande rektor vid Strandnäs skola i Mariehamn, säger att man med gott resultat provat metoden YAM, Youth aware of mental health, som är ett forskningsbaserat program som syftar till att förbättra den psykiska hälsan och minska antalet självmordshandlingar hos skolelever.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »