Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 5 september, 2023 - 06:14Uppdaterad: tisdag, 5 september, 2023 - 11:12
  • Simon Påvals ställde en skriftlig fråga om utebliven barnstrategi. Arkivbild.

Arbetet med barnstrategin går framåt

Arbetet med att ta fram en barnstrategi går framåt. Det framkom under gårdagens plenum i Ålands lagting.

Social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) säger att en plan för en strategi för barn och unga är på gång och landskapsregeringen avser att besluta om planen under denna mandatperiod, arbetet går sedan vidare under kommande regeringar.  
Frågan aktualiserades av lagtingsledamot Simon Påvals (Lib) som i en skriftlig fråga undrade varför landskapsregeringen ännu inte presenterat en barnstrategi för Åland, trots att man i alla tre årsbudgeter från och med 2021 har uttryckt en avsikt att presentera en barnstrategi för Åland. Han lyfte även fram att Finland implementerade sin barnstrategi år 2021. Annette Holmberg-Jansson svarade att det som saknats före budgeten för år 2023 är vem som ska ansvara för framtagandet av en barnstrategi för Åland. Nu är det bestämt att socialvårdsbyrån ska ta fram detta gemensamt med hela landskapsregeringen och underlydande myndigheter. 

-Under hösten 2023 fastställs den plan som aviserats i årets budget och under 2024 kommer förhoppningsvis den parlamentariska kommitté som det äskats medel om att kunna tillsättas för att föra detta viktiga arbete framåt, säger Annette Holmberg-Jansson. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »