Publicerad: onsdag, 9 oktober, 2019 - 07:22Uppdaterad: onsdag, 9 oktober, 2019 - 10:28
  • Tekniskt arbete ska utföras på Simskälafärjan. Arkivfoto.

Arbete på Simskälafärjan

Idag onsdag 9 oktober är det inplanerat tekniskt arbete på Simskälafärjan. Arbetet kommer att utföras under trafikuppehållet kl. 11:30-12:30.

Trafikanter ombedes ta servicearbetet i beaktande och att det eventuellt kan pågå i viss mån litet längre över den utsatta tiden, vilket i sin tur kan orsaka fördröjningar i trafiken.
Simskälalinjen +358 (0)457 3798 869.