Publicerad: tisdag, 30 juni, 2020 - 17:12Uppdaterad: onsdag, 1 juli, 2020 - 18:24
  • Det blir inget filialapotek i Jomala med möjlig placering i Maxinge.

Apotek i Jomala kan utredas

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea, ger inte Johan Ek tillstånd att inrätta ett filialapotek med möjlig placering i Maxinge.

Han ansökte första gången om att upprätta en filial i Jomala 2011, sedan dess har kommunens befolkning ökat med cirka tusen personer.

I sitt beslutsförslag skriver Fimea att man däremot kan tänka sig att utreda ett självständigt apotek. Det gör man nu inledningsvis genom att höra apoteken i Mariehamn och Godby, Ålands landskapsregering samt Jomala kommun. Frågeställningen är om det förekommer brister i tillgången till apotekstjänster och läkemedel i Jomala eller inom landskapet, något som skulle motivera ytterligare ett apotek.

Fimea noterar att apotekstätheten på Åland är mindre än i övriga Finland; ett apotek per 7.500 invånare jämfört med ett apotek per 6.800 invånare.