Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 15 april, 2024 - 06:23Uppdaterad: måndag, 15 april, 2024 - 07:48
  • Ålands producentförbund vill se över regelverket för pumpstationer så inte avloppsvatten rinner ut i sjöar och hav. Genrebild. Foto: Pixabay

ÅPF vill ha regelverk kring pumpstationer – LR har budgeterat medel

Ålands producentförbund efterlyser regelverk kring pumpstationerna. 

Till exempel just nu, under vårfloden, sker så kallad bräddning i kommunernas avloppssystem. Det betyder alltså att avloppsvatten rinner ut i diken när pumpstationerna inte har kapacitet till flödestoppar vid regn eller när snön smälter. 

Sue Holmström vid Ålands producentförbund säger att bräddningen har en funktion, den sker för att det inte ska finnas någon risk för att avloppsvattnet backar i systemet och hamnar in i bostäder.
– Problemet är att avloppsvattnet istället hamnar i sjöar och hav, säger hon.  

Gunnar Westling, miljöingenjör på landskapets miljöbyrå säger att det för 2024 finns medel budgeterat för att ta tag i problemet.  
– Avloppsnätet är en kommunal fråga och det är där man behöver göra åtgärder. De budgeterade pengarna ska kommunerna kunna använda för att se över problematiken kring vad det är som förorsakar bräddningarna i kommunen, säger Gunnar Westling.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »