Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 23 september, 2022 - 14:05Uppdaterad: fredag, 23 september, 2022 - 14:13

Antar vägplan för Kalmarnäs

Jomalas kommunstyrelse antar vägplanen för Kalmarnäsvägen där en separerad gång- och cykelbana ska anläggas.

Gång- och cykelbanan är planerad på den västra sidan av Kalmarnäsvägen och sträcker sig cirka 2.200 meter med en bredd på tre meter.
Förslaget till vägplanen låg ute till allmänt påseende under två veckor utan att några anmärkningar kom in.
Kommunstyrelsen beslutade även att föra vägplanen till landskapsregeringen för fastställelse enligt landskapslagen om kommunalvägar.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »