Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 5 september, 2023 - 13:50Uppdaterad: tisdag, 26 september, 2023 - 10:45
  • Ålänningarna går till val den 15 oktober. Genrebild.

Antalet röstberättigade fler 2023 än 2019

Fler personer får rösta i årets val jämfört med valet 2019, det visar de preliminära siffrorna om antalet röstberättigade till lagtings- och kommunalvalet. 

I lagtingsvalet har 21 229 personer rösträtt, jämfört med 20 946 personer 2019 och i kommunalvalet är 24 253 personer röstberättigade, 2019 var det 23 707 personer. 

- I rösträttsregistret införs de personer som enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet och hembygdsrättsregistret är röstberättigade i de kommande valen. En person behöver finnas med i rösträttsregistret för att få rösta, skriver Rasmus Lindqvist, rättssakkunnig vid landskapsregeringen, i ett pressmeddelande. 

En person har rösträtt i lagtingsvalet om personen senast på valdagen fyller 18 år och har åländsk hembygdsrätt. I kommunalvalet får en person rösta som senast på valdagen fyller 18 år och är bosatt i en åländsk kommun den 1 september 2023 och har åländsk hembygdsrätt eller har haft sin hemort i en åländsk kommun under ett helt år före valdagen. Personen får rösta i den kommun där personen är bosatt den 1 september. 

De slutliga siffrorna om antalet röstberättigade finns tillgängliga när rösträttsregistret vinner laga kraft fredagen den 29 september. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »