Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 21 oktober, 2021 - 15:15
  • Det finns över 3.000 elever i grundskolan. Genrebild.

Antalet elever i grundskolan ökar

Eleverna i de åländska grundskolorna fortsätter öka. Ökningen har pågått sedan 2016 visar ny statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

Statistiken visar att drygt 3.000 elever är inskrivna i grundskolan, varav 2.000 i lågstadiet och 1.060 i högstadiet. Av eleverna är 49 procent flickor och 51 procent pojkar. Största ökningen har skett i Mariehamn och av de 65 fler elever som går i åländsk grundskola nu i höst , jämfört med i fjol, går nästan 50 i Mariehamn.

Även antal barn som får hemundervisning ökar. Hösten 2012 fick åtta barn hemundervisning på Åland och denna höst är antalet uppe i nästan 100 elever. Antalet elever som har ett annat modersmål än svenska har tredubblats sedan hösten 2010, då modersmålet började redovisas skilt. Svenskan är det vanligaste modersmålet, på andra plats kommer rumänska och därefter lettiska och finska. För tre år sedan var finska det största modersmålet efter svenska.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »