Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 31 oktober, 2022 - 10:16Uppdaterad: måndag, 31 oktober, 2022 - 12:49
  • Båtnätterna minskade med tio procent. Arkivbild.

Antalet båtnätter minskade

Under maj till september 2022 uppgick antalet båtnätter i de åländska gästhamnarna till 28.600, varav tre femtedelar tog plats i hamnarna på fasta Åland och två femtedelar i skärgården. Det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

Jämfört med 2021 minskade båtnätterna med sju procent i gästhamnarna på fasta Åland och med 15 procent i skärgården. Sett till både fasta Åland och skärgården minskade båtnätterna i år med tio procent jämfört med i fjol som hade 31.400 båtnätter.

Nedgången från 2021 berodde på en normalisering av antalet finländska båtar efter den stora anströmningen i fjol. Det var i juli som antalet båtnätter föll markant, medan övriga högsäsongsmånader hade flera båtnätter 2022 än 2021.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »