Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 8 april, 2021 - 06:10Uppdaterad: torsdag, 8 april, 2021 - 09:18
  • Bild från Åsub.

Antalet arbetslösa ökade

Antalet arbetslösa ökade med drygt 80 personer under mars månad jämfört med februari, det visar statistik från Åsub.

I mars var 1.460 personer arbetslösa och det relativa arbetslöshetstalet var i genomsnitt 9,5 procent, jämfört med 8,5 procent i mars ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 8,6 procent medan det var 10,3 procent för männen. I mars var 1,8 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder. Efter den snabba ökningen av antalet arbetslösa samt permitterade arbetssökande under våren 2020, har antalet sedan mitten av juni minskat i långsam takt. I mars ser det dock ut som om arbetslösheten svänger uppåt igen.

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet högst för personer under 25 år, 11,3 procent, följt av personer i åldern 25–54 år, 9,4 procent, samt personer 55 år och äldre, 8,9 procent. Jämfört med situationen i februari har det relativa arbetslöshetstalet ökat något i samtliga åldersgrupper.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »