Publicerad: onsdag, 8 april, 2020 - 15:27
  • Siffror från Åsub visar att antalet studerande frÅland som studerade i Sverige 2019 var rekordlågt. Foto Malin Lundberg.

Antal åländska studenter i Sverige rekordlågt

Antalet ålänningar som studerade i Sverige minskade under 2019 i jämförelse med året innan, minskningen är en fortsättning på en nedåtgående trend sedan 2015.

Det här visar färsk statistik från Åsub. Antalet är nu det lägsta sedan detta började mätas år 2004. I Finland var antalet studerande på ungefär samma nivå som de senaste två åren, runt 460 stycken.

Antalet ålänningar som studerade utanför Åland uppgick till nästan 1.370 stycken under 2019. Flest studerade i Sverige, över 840, och därefter Finland med drygt hälften så många. Antalet som studerade i övriga länder uppgick till knappt 70 stycken. De allra flesta läste på en högskola eller yrkeshögskola. Kvinnorna utgjorde en majoritet med nästan 60 procent av alla som studerade utanför Åland. Huvuddelen av de studerande var mellan 20 och 24 år.