Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 26 mars, 2024 - 07:25Uppdaterad: tisdag, 26 mars, 2024 - 09:24
  • Jonas Fyrqvist på Premont Ab vittnar om ett ansträngt läge i byggbranschen. Arkivfoto.

Ansträngt läge inom byggbranschen – fler offentliga projekt efterlyses

Läget är ansträngt inom byggbranschen och det vore bra med fler offentliga projekt.

Det är en allmän uppfattning bland de aktörer Ålands radio varit i kontakt med.

Jonas  Fyrqvist, som äger byggföretaget Premont Ab, säger att fastighetsverket snabbt borde sätta igång med att renovera de fastigheter som behöver åtgärdas. Han efterlyser också en bättre framförhållning när kommunerna och landskapsregeringen planerar sina byggprojekt.

Patrik Sundblom, som är vd för Ålands Bygg Ab, säger att de offentliga aktörerna borde ha projekt på lager som kunde komma igång med kort varsel vid en lågkonjunktur. 

Komforthus Ab fokuserar på egnahemshus, där läget är kärvt just nu. Vd Henrik Boman säger att det till viss del beror på ränteläget, men det handlar också om att det byggts väldigt många hus under de senaste 10 åren och att det råder brist på attraktiva tomter.   

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »