Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 6 juli, 2022 - 15:12Uppdaterad: onsdag, 6 juli, 2022 - 16:24

Anställda i staden misstänks för brott

Medis nuvarande rektor Siv Ekström, tidigare rektor och ytterligare en anställd inom Mariehamns stad kan ha gjort sig skyldiga till brott. En intern utredning som har gjorts om Medis inom Mariehamns stad har nu skickats till polisen för brottsutredning.

Utredningen visar att Mariehamns stad genom Medis rektorer har köpt tjänster och material för närmare 290.000 euro av en heltidsanställd inom staden och dennes privata firma, mellan år 2012 och 2021. Endast 70.000 euro har varit konkurrensutsatt, men utredningen väcker tvivel om att konkurrensutsättningen ska ha skett enligt stadens upphandlingsdirektiv.

Resterande varor och tjänster som har köpts saknar upphandlingsdokumentation och därmed finns en misstanke om direktupphandling till ett värde av 220.000 euro mellan år 2012 och 2021.

Siv Ekström tillträdde som rektor under 2017 och har jobbat sin sista dag i väntan på pensionen. I utredningen pekas hon ut som misstänkt för bland annat missbruk av tjänsteställning och för att ha brutit mot stadens upphandlingsdirektiv. Hon har även tilldelats en arbetsrättslig varning signerad av stadens bildningschef den 17 juni.

Även en anställd inom staden pekas i utredningen ut som misstänkt för bedrägeri genom bland annat felaktig användning av arbetstid, brott mot upphandlingsregler och utnyttjande av rektorns okunskap. Staden har i samband med hörandet av den anställde övervägt att avsluta personens anställningsförhållande.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »