Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 7 oktober, 2022 - 06:24Uppdaterad: fredag, 7 oktober, 2022 - 09:10
  • Landshövdingen sitter i Statens ämbetshus. Arkivbild.

"Ansökan till landshövding har varit korrekt"

När tjänsten som landshövding för Åland annonserades sköttes allting korrekt, det skriver Juha Sarkio, överdirektör för avdelningen för utveckling vid Finansministeriet i en insändare i Ålandstidningen.

Han skriver att Finansministeriet konstaterar att Ålands självstyrelse respekterats och gällande lagstiftning iakttagits vid tillsättande av tjänsten som landshövding. Vid tillsättande av landshövding tillämpas, utöver bestämmelserna i självstyrelselagen, även bestämmelserna i tjänstemannalagen.

När anställningsannonsen publicerades i början av veckan höjdes kritiska röster från både talmannen Bert Häggblom (Ob) och vice lantrådet Harry Jansson (C). Landshövdingen ska enligt självstyrelselagen utses av presidenten och lagtingets talman. I tisdags sade Harry Jansson till Ålands Radio att det var oklart hur landskapsregeringen agerar framåt, men det pågår diskussioner med riket, sade han. Ansökningstiden går ut den sista oktober och tjänsten tillsätts från första mars nästa år i högst fem års tid.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »