Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 25 januari, 2023 - 22:00Uppdaterad: onsdag, 25 januari, 2023 - 22:00
  • Rapporten om helikopterolyckan väntas komma i april. Foto: anonym källa

Anser att Olycksutredningscentralen överskred behörighet

I samband med utredningen av helikopterolyckan på Brändö i februari förra året har Olycksutredningscentralen även utrett Ålands landskapsregering.

Det är något som inte borde ha skett utan att landskapsregeringen begärt det, de skriver LR i ett utlåtande.
- Det handlar om behörigheten. Vi begärde handräckning av dem för att utreda olyckan till de delar som rör åländsk lagstiftningsbehörighet men handräckningen gällde inte att utreda landskapsregeringen. Vi såg ingen orsak att ha våra tjänstemän under utredning, säger vice lantrådet Harry Jansson (C).

Varför Olycksutredningscentralen ville utreda landskapsregeringen har man inte fått något svar på.
- Jag har inte fått ta del av någon motivering varför landskapsregeringen skulle utredas och där kände vi att vi ville dra en gräns då det handlar om behörighet, säger Harry Jansson.

Rapporten gällande helikopterolyckan väntas vara klar i april.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »