Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 21 juli, 2021 - 12:06Uppdaterad: onsdag, 21 juli, 2021 - 12:10
  • Förvaltningsdomstolen har ännu inte behandlat ärendet om de ändrade fastighetsskatterna. Arkivfoto.

Ännu oklart när domstol behandlar markskatterna

Ålands förvaltningsdomstol har fortfarande inte behandlat frågan om de ändrade fastighetsskatterna.

Bakgrunden är att skattemyndigheten 2017 gjorde en ändring som innebar att fastigheter som tidigare klassats som värdelöst impediment skulle beskattas, vilket alltså innebar att många markägare fick höjd fastighetsskatt. Besvär mot skattemyndighetens beslut lämnades in till Ålands förvaltningsdomstol, men ärendet har fortfarande inte behandlats. Irina Wikström på förvaltningsdomstolen säger till Ålands Radio att det inte heller är klart när ärendet ska avgöras i domstolen, något datum är inte bestämt.

Politiskt har landskapsregeringen tidigare försökt åtgärda problematiken genom en lagändring, men den föll i laggranskningen. Just nu står saken stilla och kansliminister Harry Jansson (C) säger att landskapsregeringen vill avvakta domstolens beslut innan man bestämmer hur man politiskt ska gå vidare i frågan.

- Det är bekymrande att det tar så länge för domstolen att behandla det här ärendet, säger han.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »