Publicerad: måndag, 2 december, 2019 - 13:37Uppdaterad: måndag, 2 december, 2019 - 17:25
  • Arkivbild: Marcus Måtar

Ännu inget beslut om Måtar

Alla partier har ännu inte tagit ställning till hur man ska agera i frågan om lagtingsledamoten Marcus Måtars (ObS) dom för grovt ocker.

Talmannen Roger Nordlund (C) berättade att man under lagtingets talmanskonferens idag diskuterat om man vidtar åtgärder mot Marcus Måtar (ObS) efter att domen nu vunnit laga kraft.

- Liberalerna har ännu inte tagit ställning till det, men vi har fått material som klargör hur man kan göra i sådana här situationer, säger Roger Nordlund.
Inget annat parti än Liberalerna har uttalat att man eventuellt vill vidta åtgärder.

Talmanskonferensen tar åter upp ärendet om en vecka inför lagtingets plenum.